przetargi

Capella Cracoviensis ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę;

„Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych krajowych i międzynarodowych oraz ubezpieczeń na wyjazdy w okresie obowiązywania umowy”

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: do 15 stycznia 2018 r. do godz. 14.00

Termin otwarcia ofert: 15 stycznia 2018 r. godz. 14.15

Miejsce składania ofert: Capella Cracoviensis, ul. św. Marka 7-9/9, 31-012 Kraków

więcej szczegółów na stronie biuletynu informacji publicznej CC