instrumenty

KLAWESYNY

Blanchet 1730 Bruce Kennedy
8/4 + 8 • FF – f’’’ • 392/415 Hz

Pascal Taskin / Kaczmarski
8/4 + 8 • 415/440 Hz

Zell 1728 Matthias Kramer
8/4 + 8 • FF – f’’’ • 392/415/440 Hz

Grimaldi 1697 Ugo Casalonga (1)
GG – d’’’ • 8’ + 8’ • 415/440 Hz

Grimaldi 1697 Ugo Casalonga (2)
GG – d’’’ • 8’ + 8’ • 415/440 Hz

Giusti 1693 Ugo Casiglia
GG – e’’’ • 8’ + 8’ • 415/440 Hz

Carolus Grimaldi 1697 Giulio Fratini
GG – d’’’ • 8’ + 8’ • 390/415/440 Hz

ORGANY

Holzprincipal 8’ Klop / Silberne Kapelle Innsbruck
C-d’’’ • 392/415/440/465 Hz

Gedackt 8’ Principal 4’ Klop
C-d’’’ • 392/415/440/465 Hz

Gedackt 8’ Klop
C-d’’’ • 392/415/440/465 Hz

Holzprincipal 8’ + 4’ + 2’ Regal 8’ Klop
C-d’’’ • 415/440/465 Hz

FORTEPIANY

Anton Walter 1805 Paul McNulty
FF – c’’’’ 430 Hz

Jacob Weims 1807 oryginał
FF – f’’’’ 430 Hz

Jakob Bertsche 1815 Robert Braun & Michael Kirchweger
EE – f’’’’ 430 Hz

Bechstein ca. 1860

Blüthner ca. 1890

Bösendorfer 280VC

Bösendorfer 230VC

Fortepian Steinway D-274

SMYCZKOWE

skrzypce Maggini

skrzypce anonim włoski XIX wiek

skrzypce pracownnia Sebastiana Klotz 1749

4 skrzypiec historycznych / kopie
+ 4 klasyczne smyczki
+ 3 barokowe smyczki

altówka historyczna / kopia + smyczek

wiolonczela Sympertus Niggl 1769
+ smyczek klasyczny

kontrabas wiedeński Stadlmann
Oscar Cappelmayer 5 strun

kontrabas 4 struny

kontrabas 5 strun

DĘTE

fagot 392 Hz Bizey / Maurizio Baritone

kontrafagot 415 Hz Eichentopf / Guntram Wolf

kontrafagot 430/440 Hz Guntram Wolf

Dulzian basowy 440 Hz Courtal F Vincenzo Onida

Dulzian basowy 466 Hz Courtal F Vincenzo Onida

2 rogi 415/430 Anton Kerner 1760 Seraphinoff

2 rogi wiedeńskie Uhlmann 1875 Daniel Kunst

2 trąbki barokowe 415/430/440 Hz Egger

2 trąbki klasyczne 430/440 Hz Egger

2 trąbki romantyczne 430/440 Hz Egger

1 trąbka klapowa F 430 Hz Egger

VARIA

Waltornia B/F

Portatyw

 

ZAKUP INSTRUMENTÓW

 

Celem dotacji jest dofinansowanie inwestycji zrealizowanej w 2023 r.

„Zakup wyposażenia na potrzeby Orkiestr Miejskich”. Efektem rzeczowym jest zakup 25 sztuk instrumentów
oraz 2 kompletów sprzętu do nagrań i oświetlenia, m.in.: 2 fortepianów Steinway D-274, 2 fortepianów Steinway C-227,
fortepianu Bösendorfer 280VC, fortepianu Bösendorfer 230VC, pianoforte Bertsche, pianoforte Weimes
oraz licznych instrumentów smyczkowych.

fortepian Jakob Bertsche

fortepian Jacob Weimes

fortepian Bösendorfer 230VC


fortepian Steinway & Sons D-274


fortepian Bösendorfer 280VC


skrzypce włoskiego lutnika Ascoli Picento XIX w.


skrzypce ze szkoły lutniczej Sebastian Klotz


wiolonczela ze szkoły lutniczej Sympertus Niggel