centrum muzyki

Krakowskie Centrum Muzyki
Kraków, ul. Piastowska 20

NOTA IDEOWA

Żyjemy w epoce innowacji. Nie ma postępu bez sztuki, edukacji, inspiracji.

KCM to obiekt kultury nowego typu: rozumiany jako laboratorium sztuk performatywnych i katalizator społeczny – twórcza przestrzeń otwarta dla wszystkich od porannej kawy do późnego wieczora, gdzie spędza się wolny czas, spotyka ludzi, doświadcza piękna. Cel obiektu to usuwanie społecznych i ekonomicznych barier w dostępie do sztuki, odejście od praktyki separowania form artystycznych i grup odbiorców, poprawa gustu publicznego, edukacja emocjonalna, otwieranie umysłów. Ale przede wszystkim za pomocą swobodnych, niezobowiązujących środków ma sprawiać, aby ludzie przebywali ze sobą i odkrywali swoje możliwości.

KCM poprzez rozsądną skalę i parametry eksploatacyjne realizuje ideę zrównoważonego rozwoju. Kraków jest mądrzejszy o doświadczenie wielu miast, które zbudowały drogie w utrzymaniu obiekty na pokaz, które w efekcie niszczą kulturę, zamiast ją tworzyć, ponieważ koszty eksploatacji wysysają pieniądze potrzebne na działalność artystyczną. Krakowskie Centrum Muzyki precyzyjnie uzupełnia kontekst istniejących obiektów i ma fundamentalne znaczenie dla artystów, ponieważ zapewni przestrzeń do pracy twórczej – główna sala koncertowa będzie otoczona trzema salami kameralnymi.

Społeczeństwo na poziomie to społeczeństwo robiące rzeczy na poziomie i posiadające atrybuty społeczeństwa na poziomie. Nie wystarczy deklaracja. Społeczeństwo bez sztuki na poziomie nie ma tożsamości. Muzyka to międzynarodowy język emocji wzbogacony o wrażliwość miejsca. Nie ma kultury bez odpowiedniej infrastruktury. KCM rozumiane jako świątynia inspiracji jest kluczowym narzędziem rozwoju. Bez fundamentu nie ma szczytu, a bez nas i bez podstawowych narzędzi fundament nigdy nie powstanie.

Człowieka stworzyła sztuka. Miasto stwarzają artyści. (jta)