Deklaracja dostępności

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.capellacracoviensis.pl
Strona operararakrakow pl jest w budowie. Obecne rozwiązanie ma charakter tymczasowy.

 

Capella Cracoviensis zobowiązuje się zapewnić dostępność strony zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.capellacracoviensis.pl

Data publikacji strony internetowej: 18.09.2018
Data ostatniej aktualizacji: 18.09.2020

Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
– część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:`
– wersję kontrastową,
– nawigację z klawiatury
– opcję powiększania i zmieszania czcionki
– opcję zmiany czcionki
– wyróżnienie odnośników, tytułów.

Capella Cracoviensis zobowiązuje się zapewnić dostępność strony zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.capellacracoviensis.pl

Data publikacji strony internetowej: 18.09.2018
Data ostatniej aktualizacji: 18.09.2020

Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
– część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:`
– wersję kontrastową,
– nawigację z klawiatury
– opcję powiększania i zmieszania czcionki
– opcję zmiany czcionki
– wyróżnienie odnośników, tytułów.

Capella Cracoviensis zobowiązuje się zapewnić dostępność strony zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.capellacracoviensis.pl

Data publikacji strony internetowej: 18.09.2018
Data ostatniej aktualizacji: 18.09.2020

Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
– zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
– część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:`
– wersję kontrastową,
– nawigację z klawiatury
– opcję powiększania i zmieszania czcionki
– opcję zmiany czcionki
– wyróżnienie odnośników, tytułów.