info

CAPELLA CRACOVIENSIS chór kameralny i orkiestra to jeden z najciekawszych zespołów na współczesnej scenie muzyki dawnej.

CAPELLA CRACOVIENSIS chamber choir and orchestra is one of the most interesting ensembles on the contemporary scene of period music.

Chór kameralny i orkiestra CAPELLA CRACOVIENSIS wykonuje repertuar od renesansowej polifonii po wczesnoromantyczne opery na instrumentach z epoki i przy użyciu historycznych praktyk wykonawczych. CC jest gościem wielu ważnych festiwali i sal koncertowych: Concertgebouw Amsterdam, Bachfest Leipzig, SWR Festspiele Schwetzingen, Händel Festspiele Halle, Haydn Festspiele Brühl, Opéra Royal Versailles, Theater an der Wien, NOSPR Katowice, Filharmonia Szczecin, Misteria Paschalia Kraków. Gośćmi zespołu byli m. in.: Evelino Pidó, Christophe Rousset, Alessandro Moccia, Giuliano Carmignola, Paul Goodwin, Andrew Parrott, Paul McCreesh.

Jednym z największych sukcesów CC było wykonanie w Krakowie 27.08.2016 w jeden dzień na historycznych instrumentach kompletu symfonii Beethovena z transmisją radiową na żywo. Wystąpiło 90 instrumentalistów, 44 śpiewaków i 5 dyrygentów z 14 krajów, na widowni zasiadło łącznie 2300 osób.

Ostatnie dokonania zespołu to m. in. pierwsze polskie wykonanie dzieł Wagnera na historycznych instrumentach z udziałem Waltraud Meier (Wesendonck-Lieder) oraz nagrania oper Pergolesiego i Porpory dla wytwórni Decca:

Pergolesi Adriano in Siria
(Fagioli Basso Sancho Adamus)
https://www.deccaclassics.com/en/cat/4830004

Porpora Germanico in Germania
(Cencic Leznieva Adamus)
https://www.deccaclassics.com/en/cat/4831523
(nagrodzona Diapason d’Or)

Inne nagrania płytowe to m. in. Te Deum / Lully & Charpentier z zespołem Le Poème Harmonique (dyr. Vincent Dumestre) oraz motety Bacha (dyr. Fabio Bonizzoni) dla wytwórni Alpha, a także Koncert fortepianowy f-moll i Symfonia niedokończona Schuberta (Klimsiak / Adamus) dla AviMusic.

W maju 2018 CC rozpoczęła 6-letni projekt Haydn – wszystkie symfonie 2018-2023 obejmujący koncerty oraz nagrania na żywo.

CC zrealizowała sceniczne wersje oper: Amadigi di Gaula Händla, Wesele Figara Mozarta czy Orfeo ed Euridice Glucka, a także sceniczne projekty specjalne: madrygały Monteverdiego w barze mlecznym, pieśni chóralne Mendelssohna w lesie, Sen Nocy Letniej Mendelssohna z udziałem dzieci z dysfunkcjami wzroku w roli aktorów, czy mozart requiem karaoke w reżyserii Cezarego Tomaszewskiego.

CC powstała w 1970 roku z inicjatywy ówczesnego dyrektora Filharmonii Krakowskiej Jerzego Katlewicza, który dzieło tworzenia przy instytucji zespołu specjalizującego się w wykonywaniu muzyki dawnej powierzył Stanisławowi Gałońskiemu. Z biegiem lat Capella Cracoviensis usamodzielniła się organizacyjnie, grając różnorodny repertuar od średniowiecza po prawykonania muzyki współczesnej. Od listopada 2008 roku dyrektorem naczelnym i artystycznym CC jest Jan Tomasz Adamus.

Its repertoire ranges from Renaissance polyphony to early Romantic operas performed on period instruments using historical performance techniques. CC has been hosted at many important festivals and concerts halls, including Concertgebouw Amsterdam, Bachfest Leipzig, SWR Festspiele Schwetzingen, Händel Festspiele Halle, Haydn Festspiele Brühl, Opéra Royal Versailles, Theater an der Wien, the Polish National Radio Symphony Orchestra in Katowice, Szczecin Philharmonic and the Misteria Paschalia Festival in Krakow. The ensemble has already performed with such eminent guests as Evelino Pidó, Christophe Rousset, Alessandro Moccia, Giuliano Carmignola, Paul Goodwin, Andrew Parrott and Paul McCreesh.

One of CC’s greatest successes was the performance of all Beethoven’s symphonies on historical instruments within one day, on 27 August 2016 in Krakow, with live transmission on the radio. The total of 2300 audience members could appreciate the mastery of 90 instrumentalists, 44 singers and 5 conductors.

The latest achievements of CC include the first performance of Wagner’s works on historical instruments with the participation of Waltraud Meier (Wesendonck-Lieder) and the recording of the following operas by Pergolesi and Porpora for Decca Records:

Pergolesi: Adriano in Siria
(Fagioli Basso Sancho Adamus)

Porpora: Germanico in Germania
(Cencic Leznieva Adamus)

(awarded with Diapason d’Or)

CC’s other albums include Te Deum / Lully & Charpentier with Le Poème Harmonique (conducted by Vincent Dumestre) and the recordings of Bach’s motets (conducted by Fabio Bonizzoni) for Alpha records as well as the piano concerto in  F minor and the unfinished symphony by Schubert (Klimsiak / Adamus) for AviMusic.

In May 2018 CC began the six-year project Haydn: complete symphonies 2018-2023 including concerts and live recordings.

CC has staged the following operas: Amadigi di Gaula by Handel, The Marriage of Figaro by Mozart and Orfeo ed Euridice by Gluck, and prepared such special projects as Monteverdi’s madrigals performed in a milk bar, Mendelssohn’s songs for choir staged in the woods and A Midsummer Night’s Dream with the participation of children with visual impairments as actors or Mozart’s Requiem as karaoke directed by Cezary Tomaszewski.

CC was established in 1970 on the initiative of Jerzy Katlewicz, Director of Krakow Philharmonic at that time, who appointed Stanisław Gałoński to create an ensemble specialising in period music performance. Over the years, Capella Cracoviensis became an independent entity performing various repertoire ranging from Medieval music to world premieres of contemporary pieces. Since November 2008, Jan Tomasz Adamus has been CC’s General and Artistic Director.

Jan Tomasz Adamus

Jan Tomasz Adamus – dyrygent, organista, klawesynista, kreator kultury; studiował w Krakowie i Amsterdamie, był wieloletnim wykładowcą Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Od 2008 roku jest dyrektorem naczelnym i artystycznym instytucji kultury Capella Cracoviensis – krakowskiego chóru kameralnego oraz grającej na historycznych instrumentach orkiestry, z którymi wystąpił na wielu znaczących festiwalach i w renomowanych salach koncertowych: Concertgebouw Amsterdam, Theater an der Wien, Haydn Festspiele Brühl, Festiwal Muzyki Polskiej, sala NOSPR, SWR Festspiele Schwetzingen, Bachfest Leipzig, Händel Festspiele Halle. Dokonał wielu nagrań płytowych obejmujących solowy repertuar organowy, dawną muzykę polską, opery barokowe oraz romantyzm na historycznych instrumentach (Chopin, Schubert, Moniuszko).

Ostatnia aktualizacja: luty 2020

Wszelkie zmiany wyłącznie za zgodą CC. Prosimy o usunięcie wszelkich poprzednich wersji biogramu.

Jan Tomasz Adamus – a conductor, organist, harpsichordist and culture creator; he studied in Krakow and Amsterdam and taught at the Academy of Music in Wrocław for a number of years.
In 2008 he was appointed General and Artistic Manager of Capella Cracoviensis, an institution of culture which is a chamber choir and period instrument orchestra based in Krakow with which he performed at many major festivals and in renowned concert halls: Concertgebouw Amsterdam, Theater an der Wien, Haydn Festspiele Brühl, Festiwal Muzyki Polskiej, NOSPR Katowice, SWR Festspiele Schwetzingen, Bachfest Leipzig, Händel Festspiele Halle. His numerous recordings include solo organ repertoire, Polish old music, baroque operas and Romanticism on period instruments (Chopin, Schubert, Moniuszko).

Latest update: February 2020

Any changes require prior consent of CC. Please, delete all previous versions of the biographical note.