Sztuka tworzy przestrzeń dla przemiany świata. Jako osoby aktywne w krajobrazie kulturalnym Niemiec działamy nie w oderwaniu od spraw społecznych, tylko na gruncie, na którym dokonano największych zbrodni państwowych w historii ludzkości. Już raz zniesławiono w tym kraju sztukę jako zwyrodniałą, a kulturę wykorzystano w dużej skali do celów propagandowych. Miliony ludzi zostało zamordowanych lub wyemigrowało, wśród nich również wiele artystek i wielu artystów.

Dziś rozumiemy sztukę, jej instytucje i ośrodki: muzea, teatry, pracownie, kluby i miejskie przestrzenie, jako przestrzenie otwarte, należące do wielu.

Nasze społeczeństwo jest skupiskiem wielości. Różnorodne interesy napotykają w nim na siebie i często odnajdują w obszarach granicznych. Demokrację trzeba negocjować codziennie na nowo, jednak zawsze pod jednym warunkiem: chodzi o wszystkich, o każdą pojedynczą osobę jako esencję wielu możliwości!

Prawicowy populizm atakujący instytucje i ośrodki kultury jako jednostki aktywne na rzecz tej społecznej wizji, nastawiony jest również wrogo do sztuki wielu. Ugrupowania i partie prawicowe zakłócają wydarzenia kulturalne, chcą ingerować w repertuary, prowadzą polemikę przeciw wolności sztuki i pracują nad jej renacjonalizacją.

Ich pogardliwy stosunek do ludzi na uchodźstwie, do zaangażowanych artystek i artystów, do wszystkich inaczej myślących, zdradza sposób, w jaki zamierzają obchodzić się ze społeczeństwem, kiedy tylko układ sił zmieni się na ich korzyść.

Jako sygnatariuszki i sygnatariusze reprezentujący berlińskie teatry, instytucje i ośrodki sztuki i kultury, jak również w imieniu związków reprezentujących ich interesy, przyjmujemy wobec tych prób zdecydowaną postawę:

Podpisujące się pod deklaracją instytucje i ośrodki kultury i sztuki prowadzą otwarty, analityczny i krytyczny dialog na temat prawicowych strategii. Kształtują ten dialog wraz ze współpracownikami oraz publicznością, w przekonaniu, że zaangażowane instytucje i ośrodki realizują misję rozwoju demokratycznego społeczeństwa.
Nikt z sygnatariuszek i sygnatariuszy nie widzi miejsca w przestrzeni publicznej dla volkistowsko-nacjonalistycznej propagandy.
Przeciwstawiamy się sprzecznym z prawem prawicowo-narodowym próbom instrumentalizacji wydarzeń kulturalnych do swoich celów.
Solidarnie łączymy się z ludźmi, których skrajnie prawicowa polityka coraz bardziej spycha na margines społeczeństwa.

Solidarność zamiast przywilejów. Chodzi o wszystkich. Sztuka pozostaje wolna!

Samozobowiązanie

Kierujemy nasz apel wyłącznie do instytucji i ośrodków kultury i sztuki, teatrów, muzeów oraz związków i organizacji reprezentujących ich interesy.

1. Składając podpis pod deklaracją, osoby lub zespoły nimi kierujące oświadczają gotowość, by upublicznić jej treść i poddać ją pod dyskusję wśród współpracowniczek i współpracowników własnej organizacji, członkiń i członków zespołu, kuratorek i kuratorów, publiczności i odwiedzających.

2. Opublikują oni Deklarację na swoich stronach internetowych, w programach, poprzez obwieszczenia w foyer i w wielu innych formach.

3. Sygnujące instytucje kultury zostaną wymienione na stronie www.dievielen.de. Wzajemne umieszczenie linków do stron byłoby cenne i mile widziane.

4. Błyszcząco-złota folia ratownicza, symbol Wielu, może zostać użyta zgodnie z jego kontekstem, zależnie od graficznego wizerunku danej instytucji, jako flaga, tło układów graficznych, ikonka lub podłożone, błyszcząco-złote pismo (tool-kit zostanie udostępniony).

5. Sygnatariuszki i Sygnatariusze będą organizować imprezy informacyjne, debaty i działania zgodne z przesłaniem czterech poziomów aktywności, o których mówi deklaracja. Strona www.dievielen.de będzie publikować terminy tych wydarzeń.

6. Deklaracja i kampania zostaną ogłoszone publicznie w ramach własnych działań medialnych i centralnej konferencji prasowej w dniu 9 listopada 2018. Akcje na rozpoczęcie kampanii, takie jak wciąganie folii ratunkowej na maszty w ośrodkach kultury, pierwsze imprezy informacyjne, czytania i wiele innych będą realizowane samodzielnie i wspólnie koordynowane.

7. Kampania wokół Deklaracji Wielu ma charakter regionalny i będzie rozpowszechniana w skali ogólnokrajowej poprzez regionalne związki instytucji i organizacji kultury jako „Hamburska, Kolońska, Drezdeńska” Deklaracja Wielu i wiele innych.

8. Od dnia pierwszej publikacji Deklaracji w danym regionie (w Berlinie 9 listopada 2018), oprócz instytucji i ośrodków kultury swoje poparcie mogą deklarować również osoby indywidualne oraz grupy artystek i artystów drogą mailową na adres unterstuetzung@dievielen.de (instytucje i ośrodki kultury mogą oczywiście przyłączyć się do Deklaracji również po 9 listopada 2018, zgłaszając uczestnictwo pod adresem erklaerung@dievielen.de)

9. Instytucje i ośrodki sygnujące Deklarację wezmą aktywny udział w ogólnokrajowej kampanii, na którą będą się składać dni akcji, fora dialogu oraz mobilizacja do „Lśniącej demonstracji sztuki i kultury – solidarność zamiast przywilejów. Chodzi o wszystkich. Sztuka pozostaje wolna” w Berlinie w maju 2019 (prawdopodobnie w sobotę 18 maja 2019).

10. Sygnatariuszki i sygnatariusze zobowiązują się do wzajemnej solidarności, jak też solidarności z instytucjami i organizacjami kultury oraz osobami aktywnymi na rzecz sztuki, które znalazły się pod presją nagonek i mowy nienawiści.

(tekst dostępny również pod linkiem: https://www.dievielen.de/multilingual/berlinska-deklaracja-wielu/)

DIE VIELEN e.V. / Mariannenplatz 2 / 10997 Berlin / erklaerung@dievielen.de