Preloader Image

Jan Tomasz Adamus

Jan Tomasz Adamus – dyrygent, organista, klawesynista, kreator kultury; studiował w Krakowie i Amsterdamie, był wieloletnim wykładowcą Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Od 2008 roku jest dyrektorem naczelnym i artystycznym instytucji kultury Capella Cracoviensis – krakowskiego chóru kameralnego oraz grającej na historycznych instrumentach orkiestry, z którymi wystąpił na wielu znaczących festiwalach i w renomowanych salach koncertowych: Concertgebouw Amsterdam, Theater an der Wien, Haydn Festspiele Brühl, Festiwal Muzyki Polskiej, sala NOSPR, SWR Festspiele Schwetzingen, Bachfest Leipzig, Händel Festspiele Halle. Dokonał wielu nagrań płytowych obejmujących solowy repertuar organowy, dawną muzykę polską, opery barokowe oraz romantyzm na historycznych instrumentach (Chopin, Schubert, Moniuszko).

Ostatnia aktualizacja: luty 2020

Wszelkie zmiany wyłącznie za zgodą CC. Prosimy o usunięcie wszelkich poprzednich wersji biogramu.

Jan Tomasz Adamus – a conductor, organist, harpsichordist and culture creator; he studied in Krakow and Amsterdam and taught at the Academy of Music in Wrocław for a number of years.
In 2008 he was appointed General and Artistic Manager of Capella Cracoviensis, an institution of culture which is a chamber choir and period instrument orchestra based in Krakow with which he performed at many major festivals and in renowned concert halls: Concertgebouw Amsterdam, Theater an der Wien, Haydn Festspiele Brühl, Festiwal Muzyki Polskiej, NOSPR Katowice, SWR Festspiele Schwetzingen, Bachfest Leipzig, Händel Festspiele Halle. His numerous recordings include solo organ repertoire, Polish old music, baroque operas and Romanticism on period instruments (Chopin, Schubert, Moniuszko).

Latest update: February 2020

Any changes require prior consent of CC. Please, delete all previous versions of the biographical note.