CAPELLA CRACOVIENSIS – chór i orkiestra – jest jedną
z najciekawszych formacji na współczesnej scenie muzyki klasycznej.

CAPELLA CRACOVIENSIS, an orchestra and a vocal band in one, among the most interesting formations on the contemporary classical music scene.

Wykonuje repertuar od polifonii renesansowej po  romantyczne opery na instrumentach z epoki i przy użyciu historycznych praktyk wykonawczych. Dzięki konsekwentnemu wsparciu Miasta Krakowa realizuje swoje idee artystyczne w sposób bezkompromisowy, na światowym poziomie artystycznym.

CC jest gościem wielu ważnych festiwali i sal koncertowych: Bachfest Leipzig, Schwetzingen SWR Festspiele, Händel Festspiele Halle, Haydn Festspiele Brühl, Opéra Royal Versailles, Theater an der Wien, NOSPR Katowice, Filharmonia Szczecińska, a także w Brukseli Gandawie, Lwów, Rydze, Tallinie, Erywaniu, Tibilisi, Kijowie.

CC regularnie zaprasza gościnnych dyrygentów, koncertmistrzów i solistów: Evelino Pidó, Christophe Rousset, Alessandro Moccia, Giuliano Carmignola, Paul Goodwin, Andrew Parrott, Paul McCreesh.

Ostatnie nagrania płytowe to opera Adriano in Siria Pergolesiego dla wytwórni Decca (wśród solistów m. in. Franco Fagioli / dyr. J.T. Adamus) Te Deum / Lully & Charpentier na zaproszenie zespołu Le Poème Harmonique (dyr. Vincent Dumestre) oraz motety Bacha (dyr. Fabio Bonizzoni) dla wytwórni Alpha.

CC zrealizowała sceniczne wersje oper: Amadigi Händla, Wesele Figara Mozarta czy Orfeo ed Euridice Glucka, a także sceniczne projekty specjalne: madrygały Monteverdiego w barze mlecznym, pieśni chóralne Mendelssohna w lesie, Sen Nocy Letniej Mendelssohna z udziałem dzieci z dysfunkcjami wzroku w roli aktorów, czy mozart requiem karaoke w reżyserii Cezarego Tomaszewskiego.

Jednym z największych sukcesów CC było wykonanie w Krakowie 27.08.2016 w jeden dzień na historycznych instrumentach kompletu symfonii Beethovena z transmisją radiową na żywo. Wystąpiło 90 instrumentalistów, 44 śpiewaków i 5 dyrygentów z 14 krajów, na widowni zasiadło 2300 osób.

CC powstała w 1970 roku z inicjatywy ówczesnego dyrektora Filharmonii Krakowskiej Jerzego Katlewicza, który dzieło tworzenia przy instytucji zespołu specjalizującego się w wykonywaniu muzyki dawnej powierzył Stanisławowi Gałońskiemu. Z biegiem lat Capella Cracoviensis usamodzielniła się organizacyjnie, grając różnorodny repertuar od średniowiecza po prawykonania muzyki współczesnej. Od listopada 2008 roku dyrektorem naczelnym i artystycznym CC jest Jan Tomasz Adamus.

Their repertoire is very diversified, from Renaissance polyphony to Romantic operas, played on instruments from the epoch and staged with the use of historical performance practice. With unswerving support from the City of Cracow, the band puts its artistic ideas into life in a non-compromising manner, representing the highest global artistic level.

CC is often invited to major festivals and concert halls, such as Bachfest Leipzig, Schwetzingen SWR Festspiele, Händel Festspiele Halle, Haydn Festspiele Brühl, Opéra Royal Versailles, Theater an der Wien, NOSPR Katowice, the Szczecin Philharmonic, and is frequently a guest in Brussels, Ghent, Lvov, Riga, Tallinn, Yerevan, Tbilisi or Kiev.

The band also regularly invites conductors, concertmasters and soloists for guest performances. Among them have already been Evelino Pidó, Christophe Rousset, Alessandro Moccia, Giuliano Carmignola, Paul Goodwin, Andrew Parrott and Paul McCreesh.

The latest recorded albums of CC include Pergolesi’s opera, Adriano in Siria, released by the Decca record company (with Franco Fagioli among the soloists / dir.: J.T. Adamus), Te Deum / Lully & Charpentier, recorded at Le Poème Harmonique’s invitation (dir.: Vincent Dumestre) as well as Bach’s motets (dir.: Fabio Bonizzoni) for the Alpha recording company.

It must also be mentioned that on its track record Capella Cracoviensis has several stage versions of operas, including Händl’s Amadigi, Mozart’s Marriage of Figaro or Gluck’s Orfeo ed Euridice, as well as special projects on stage, such as Monteverdi’s mandrigals in a milk bar, Mendelssohn’s choral songs in a forest or his Midsummer Night’s Dream played with participation of children with sight dysfunctions as actors and, finally, Mozart’s requiem karaoke directed by Cezary Tomaszewski.

One of the greatest successes of CC was the performance of 27.08.2016, as part of which Beethoven´s complete symphonies were played during one day on historical instruments, with a live radio coverage. 90 instrumentalists, 44 singers and 5 conductors from 14 countries participated in the project, with 2300 people gathered in the audience.

Capella Cracoviensis was established in 1970 on the initiative of the then director of the Cracow Philharmonic, Jerzy Katlewicz, who entrusted the mission to found a band that would specialize in playing early music to Stanisław Gałoński. Over the course of the years, the band has become organizationally independent, playing very diversified repertoire, from the Middle Ages to first performances of contemporary music. Since November 2008 the function of executive and artistic director of CC has been performed by Jan Tomasz Adamus.