haydn extreme

haydn extreme

Joseph Haydn jest jednym z najsłynniejszch kompozytorów w historii muzyki. Stajemy na barkach jego geniuszu, by – świadomi czasu, miejsc, ludzi, emocji – widzieć więcej i dalej.

Podejmujemy się wykonania wszystkich 108 symfonii Haydna, ponieważ jesteśmy ciekawi, w jakim stopniu to przedsięwzięcie nas zmieni, jak duży będzie miało wpływ na nasze otoczenie artystyczne i społeczne, bo któż zaprzeczy, że orkiestra to społeczeństwo w miniaturze? Być może będzie to podróż w czasie, ale z konieczności przez każdego inaczej rozumiana. Jednak najbardziej uniwersalne i najbardziej użyteczne jest potraktowanie tego projektu jako pretekstu do przypomnienia sobie kontekstów: epoki, dzieł sztuki, idei. Haydn to czasy wielkich zmian społecznych, ale przede wszystkim tak ważna dla nas, wyznawców humanizmu, epoka triumfu idei oświeceniowych. Niech wykonanie wszystkich symfonii Haydna będzie swego rodzaju deklaracją przywiązania do uniwersalnych, postępowych wartości. Niech będzie hymnem otwartych umysłów.

 

10/05/2018 haydn extreme 1.2.3.4.5 
19/05/2018 haydn extreme 6.7.8
22/05/2018 haydn extreme 9.10.11.12
21/06/2018 haydn extreme 13.14.15
3/09/2018 haydn extreme 16.17.18
27/09/2018 haydn extreme 19.20.21