eventy to nie jest kultura

eventy to nie jest kultura

Kultura nie jest jednorazowym aktem.
Kultura to nawyk, codzienność na wysokim poziomie. Wartościowe życie kulturalne to zjawiska trwałe, powtarzalne, zakorzenione w społecznej rzeczywistości i organiczne, czyli wypływające z kontekstu miejsca, historii, inspirowane wrażliwością ludzi, budujące wspólnotę, czyli most pomiędzy artystami i publicznością. Kultura to nie koszt, ale inwestycja w innowacyjne społeczeństwo. Kultura to robienie tego, co chcemy robić, a nie tego, co się sprzeda. W przeciwieństwie do kultury, eventy kulturą nie są. Eventy to banalizacja, zwolnienie z myślenia, równanie do dołu, roślinna bierność, wtórność, schematyzm, przewidywalność. Eventy to przejadanie pieniędzy. Myślenie eventowe i myślenie kreatywne to sprzeczność. Kultura to bycie głosem, eventy to bycie echem. Dlatego nie ograniczamy się do „spektakularnych wydarzeń”. Capella Cracoviensis gra dużo. Ponieważ tworzymy kulturę. Spektakle operowe, koncerty symfoniczne, oratoryjne, chóralne, kameralne.
Sezon 2017 / 2018. Zapraszamy.