Upcoming Events

Moniuszko: Halka

Hours and date:
15/10 at 7:30 PM
Place:
Kościół Św. Szymona i Judy
Tickets:
bohemiaticket.cz
Share:
Artist Image

Stanisław Moniuszko: Halka

wersja wileńska 1848 (koncertowa)

HALKA: Natalia Rubiś
ZOFIA: Michalina Bienkiewicz
JONTEK: Przemysław Borys
JANUSZ: Sebastian Szumski
MARSZAŁEK: Marek Opaska
CZEŚNIK: Przemysław Bałka

CAPELLA CRACOVIENSIS chór i orkiestra na historycznych instrumentach
Jan Tomasz Adamus dyrygent