Upcoming Events

matinée

Hours and date:
08/05 at 11:00 AM
Place:
Aula bł. Jakuba ul. Franciszkańska 4, Kraków
Tickets:
5 PLN
Share:
Artist Image

Giovanni Battista Pergolesi:
Msza F-dur “Missa Romana”

Magdalena Łukawska sopran solo
Dorota Dwojak-Tlałka alt solo

Chór Capelli Cracoviensis
Michalina Bienkiewicz Dorota Dwojak-Tlałka Magdalena Łukawska Antonia Ruda sopran
Łukasz Dulewicz Ilona Szczepańska alt
Karol Kusz Piotr Szewczyk tenor
Przemysław Bałka Piotr Kwinta bas

Capella Cracoviensis na historycznych instrumentach
Maciej Czepielowski Jadwiga Czepielowska Tomasz Góra Beata Nawrocka skrzypce
Jacek Dumanowski Teresa Wydrzyńska altówka
Konrad Górka wiolonczela
Michał Skiba kontrabas
Maurycy Raczyński organy

Jan Tomasz Adamus organy / dyrygent