Upcoming Events

Moniuszko: HALKA

Hours and date:
31/08 at 8:00 PM
Place:
Koninklijk Conservatorium Brussel
Share:
Artist Image

Stanisław Moniuszko: Halka
wersja wileńska, 1848

HALKA Natalia Rubiś
ZOFIA Michalina Bienkiewicz
JONTEK Przemysław Borys
JANUSZ Sebastian Szumski
MARSZAŁEK Marek Opaska
CZEŚNIK Przemysław Bałka

CAPELLA CRACOVIENSIS chór i orkiestra na historycznych instrumentach
Jan Tomasz Adamus dyrygent