Upcoming Events

Halka 1848

Hours and date:
12/12 at 6:00 PM
Place:
Muzeum Narodowe, Pałac Wielkich Książąt Litewskich Katedros a. 4, Vilnius 01143, Litwa
Tickets:
Share:
Artist Image

Halka • wersja koncertowa

Stanisław Moniuszko
Halka – wersja wileńska 1848

Ilona Krzywicka – Halka
Małgorzata Rodek – Zofia
Jakub Pawlik – Jontek
Sebastian Szumski – Janusz

Capella Cracoviensis chór i orkiestra na historycznych instrumentach

Jan Tomasz Adamus dyrygent

 

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.