CC 4×4 III • Beethoven Szostakowicz

Ludwig van BEETHOVEN
Dimitrij SZOSTAKOWICZ

CAPELLA CRACOVIENSIS na historycznych instrumentach

Maciej Czepielowski skrzypce I
Jadwiga Czepielowska skrzypce II
Aneta Dumanowska altówka
Teresa Kamińska wiolonczela

Data

19 kwietnia 2018 • czw

Czas

19:00

Lokalizacja

Teatr Nowy
Krakowska 41, 31-066 Kraków
Kategoria
X