Upcoming Events

Jarzębski et consortes 

Hours and date:
21/03 at 7:00 PM
Place:
Cricoteka Nadwiślańska 2-4
Tickets:
30/20 PLN
Share:
Artist Image

Jarzębski et consortes 

Adam Jarzębski: Canzon quinta a 4
Adam Jarzębski: Nova casa – concerto a 3
Heinrich Ignaz Franz von Biber: Sonata 3 (Tam Aris Quam Aulis Servientes)
Heinrich Ignaz Franz von Biber: Sonata no. 4 (Tam Aris…)
Adam Jarzębski: Sentinella – concerto a 3
Marcin Mielczewski: Canzona prima a 2
***
Tarquinio Merula: Ballo detto Eccardo a 2 violini e basso
Adam Jarzębski: Canzon terza a 4
Heinrich Ignaz Franz von Biber: Sonata 10 (Tam Aris…)
Tarquinio Merula: (Canzoni overo sonate…) Ballo detto Polliccio a 2 violini e basso
Adam Jarzębski: Spandesa – concerto a 3
Tarquinio Merula: (Canzoni overo sonate…) Ruggiero a 2 violini e basso

CAPELLA CRACOVIENSIS na historycznych instrumentach
Agnieszka Świątkowska – koncertmistrz
Beata Nawrocka, Zofia Wojniakiewicz skrzypce
Jacek Dumanowski, Mariusz Grochowski, Teresa Wydrzyńska altówka
Justyna Młynarczyk viola da gamba
Marian Magiera, Paweł Gajewski trąbka
Aleksander Mocek pozytyw / klawesyn

Gościniec, abo krótkie opisanie Warszawy (1643) to pierwszy przewodnik po stolicy, na którego podstawie, na równi z obrazami Canaletta, po II Wojnie Światowej rekonstruowano wygląd Starego Miasta. Jego autor, Adam Jarzębski, był nie tylko wierszokletą (Gościniec… spisany został wierszem) i budowniczym, lecz przede wszystkim wybitnym kompozytorem i skrzypkiem na dworze Władysława IV. Kapela dworska Wazów była zespołem wielonarodowym, w którego skład wchodzili Włosi (m.in. Tarquinio Merula za czasów Zygmunta III), Niemcy i Polacy (Marcin Mielczewski). Kompozytorzy ci byli na bieżąco ze zdobyczami i trendami muzycznymi ówczesnej Europy.

Heinrich Ignaz von Biber, inny wybitny kompozytor i skrzypek, choć nie związany z dworem Wazów, też pracował jako kapelmistrz. Żył na styku kultur i tradycji północnej i południowej Europy. Łączył w swojej muzyce konstruktywizm północy z południową zmysłowością. Zbiór sonat Tam aris quam aulis servientes (1686) stanowi niejako pomost pomiędzy sacrum i profanum. (Agnieszka Świątkowska)