Upcoming Events
Category

polecane

Opera Rara przeciwko ignorancji

Opera Rara to nie jest produkt. Oczywiście sztuką można handlować. Wszystkim można handlować: ciałem, cierpieniem, miłością. Ale sztuka, ciało, uczucia to nie są produkty. Sztuka to ruch oporu przeciwko ignorancji, [...]

generacja opera

opera = suma sztuk = zdolność robienia rzeczy trudnych i złożonych = zdolność wybiegania myślami w przyszłość tworzymy generację która śpiewa tańczy maluje rzeźbi fotografuje kręci filmy pisze filozofuje tworzymy [...]

intelekt – wola – tęsknota

Istnieją trzy rodzaje wychowania: kształcenie intelektu, umacnianie woli oraz rozwijanie skłonności do tego, co niewyrażalne, do piękna ciała i ducha, do prawdy oraz wolności, dzięki której forma przezwycięża materię, a [...]

MOST KULTURALNY KRAKÓW-ŚWIDNICA

„Organizm zwany społeczeństwem jest niepodzielną całością, która nie jest w stanie funkcjonować w sytuacji, w której niektóre jego części są oddzielone lub zaniedbywane”. Walter Gropious Konstytucyjna zasada zrównoważonego rozwoju musi [...]