Be the first to RSVP

— Be the first to RSVP

Msza Nelsońska Haydna w efektownej architekturze bazyliki w Miechowie,
XVII-wieczny Barok oraz Pieśni kurpiowskie Szymanowskiego w Nowym Sączu. Jesteśmy obecni w regionie, ponieważ wszędzie są wrażliwi ludzie poszukujący ponadczasowych dzieł sztuki – poetyckich, niedosłownych, wolnych od ideologicznych kontekstów. Wszędzie są humaniści, dla których sztuka to uniwersalna, komunikatywna, pełna zmysłowych emocji pasja – dla każdego inna, ale z pewnością dla każdego, ponieważ w każdym wznieca ożywczą siłę, jaką jest krytyczne myślenie. Zadawanie pytań, poddawanie wszystkiego w wątpliwość jest oczywistym (Kartezjusz: de omnibius dubitandum est / o wszystkim należy wątpić) dziedzictwem intelektualnym oświeconego, świata i wielką wartością w każdych czasach.