Upcoming Events
Author

capella cracoviensis

Berlińska Deklaracja Wielu

Berlińska Deklaracja Wielu Sztuka tworzy przestrzeń dla przemiany świata (tekst dostępny również pod linkiem: https://www.dievielen.de/multilingual/berlinska-deklaracja-wielu/) Jako osoby aktywne w krajobrazie kulturalnym Niemiec działamy nie w oderwaniu od spraw społecznych, tylko [...]

Przesłuchania dla śpiewaków

Przesłuchania dla śpiewaków zainteresowanych współpracą z CC odbędą się w dniach 21-22 października 2020 r. w biurze Capelli Cracoviensis / ul. św Marka 7-9/9, Kraków repertuar dowolny • 10-15 minut • [...]

TERRA INCOGNITA

TERRA INCOGNITA Warunkiem rozwoju, warunkiem dobrobytu jest innowacja. Natomiast podstawą innowacji jest zdolność dostrzegania potencjału ludzi, miejsc, idei. Niestety nie brak na świecie ludzi, którzy znają tylko wydeptane ścieżki, którzy [...]

intelekt – wola – tęsknota

Istnieją trzy rodzaje wychowania: kształcenie intelektu, umacnianie woli oraz rozwijanie skłonności do tego, co niewyrażalne, do piękna ciała i ducha, do prawdy oraz wolności, dzięki której forma przezwycięża materię, a [...]

MOST KULTURALNY KRAKÓW-ŚWIDNICA

„Organizm zwany społeczeństwem jest niepodzielną całością, która nie jest w stanie funkcjonować w sytuacji, w której niektóre jego części są oddzielone lub zaniedbywane”. Walter Gropious Konstytucyjna zasada zrównoważonego rozwoju musi [...]