Upcoming Events
Here are some news from our band

Articles

Post image

Przesłuchania dla śpiewaków

Przesłuchania dla śpiewaków zainteresowanych współpracą z CC

odbędą się w dniach 21-22 października 2020 r. w biurze Capelli Cracoviensis / ul. św Marka 7-9/9, Kraków

repertuar dowolny • 10-15 minut • w miarę możliwości prosimy unikać hitów • obowiązkowo jedna barokowa lub klasyczna aria z dużą ilością koloratur • akompaniator własny

zgłoszenia wraz z CV prosimy przysyłać na adres m.myczka(at)capellacracoviensis.pl

cc nie zwraca kosztów podróży ani noclegu

przesłuchania będą otwarte dla publiczności

Post image

TERRA INCOGNITA

TERRA INCOGNITA

Warunkiem rozwoju, warunkiem dobrobytu jest innowacja. Natomiast podstawą innowacji jest zdolność dostrzegania potencjału ludzi, miejsc, idei. Niestety nie brak na świecie ludzi, którzy znają tylko wydeptane ścieżki, którzy dostrzegają wyłącznie rzeczy oczywiste, już ukształtowane, przez innych okrzyknięte jako te zasługujące na uwagę i dodatkowo jeszcze opatrzone wyraźnie widoczną metką, nazwą, jednoznacznie opakowane. Schemat w myśleniu jest rzeczą najstraszniejszą. Bo to co oczywiste, nie jest warte naszej uwagi. Dlatego ponawiając tezę: „fundamentem innowacji jest zdolność dostrzegania potencjału ludzi, miejsc, zjawisk” polecamy nasz projekt terra incognita próbując zwrócić uwagę na ludzi, miejsca, muzykę, idee.

Od lat nie ma w szkołach edukacji artystycznej i kulturalnej. Edukacja bez wrażliwości jest jedynie pedanterią. Wychowaliśmy całe pokolenia ludzi, dla których piękne jest to, co nowe, odnowione, wypucowane, a to, co stare, nieodnowione, popękane, jest brzydkie. Każdego dnia niszczymy architekturę, krajobrazy kulturowe, przestrzeń publiczną, przestrzeń ideową. Brak nowoczesnej, otwierającej umysły edukacji i brak troski o uwrażliwianie ludzi doprowadził do przerażającej monokultury, unifikacji, uniformizacji. Obudziliśmy się nagle otoczeni chaosem przestrzeni publicznej, bezmyślnym hałasem, w smogu i mentalnie zacofani o kilkaset lat.

Uciekamy oto od świata, by świat odnaleźć – różnorodny i istotny. Uciekamy w miejsca nieznane, odludne, których potencjał kulturotwórczy czeka na odkrycie. Wdrażamy program decentralizacji kultury, jako wyraz społecznej odpowiedzialności – rozszerzamy nasze wrażliwe pudło rezonansowe o szeroki kontekst kulturoznawczy. Wskazujemy miejsca nieoczywiste, zignorowane, pozbawione infrastruktury społecznej. To obowiązek i instynktowny odruch.

Wiele problemów społecznych bierze się z lekceważenia zasady zrównoważonego rozwoju. Zbyt duże kontrasty w dostępie do kultury, przy rozpowszechnionej za sprawą internetu świadomości świata, rodzą fanatyzm – owoc zapomnienia i odrzucenia. Za słabo uświadamiamy sobie fakt, że wielka część społeczeństwa mieszka na obszarach zupełnie pozbawionych kultury wysokiej, wręcz na obszarach zaniedbanych intelektualnie, ale przecież nie pozbawionych praw wyborczych. Nasze drogi wiodą więc przez okolice z jednej strony pogrążone w apatii, z drugiej kipiące furią bezsilności. Zanurzamy się więc w krajobrazy kulturowe zepchnięte w nicość za sprawą ignorancji i arogancji.

Naszym celem jest edukacja estetyczna, rozwijanie wrażliwości, poprawa gustu publicznego poprzez otwieranie umysłów na coraz bardziej subtelne formy sztuki. Wyruszamy w podróż bez kresu – do miejsc, które mają potencjał żywych wysp kultury promieniujących nadzieją na lepsze, piękniejsze życie. Czynimy to z nadzieją, że nasza artystyczna tam obecność stanie się początkiem dalszych, znaczących i nie jednorazowych zdarzeń służących rozwojowi świadomości miejsca oraz infrastruktury społecznej.

koncert / reportaż / wywiad / impresja / audio / video
online oraz z udziałem publiczności w zależności od przepisów

Post image

Haydn 2018 – 2023

JOSEPH HAYDN
WSZYSTKIE SYMFONIE
COMPLETE SYMPHONIES
CAPELLA CRACOVIENSIS
KRAKÓW 2018 – 2023

na historycznych instrumentach
on period instruments

Podejmujemy się wykonania wszystkich 108 symfonii Haydna z naturalnej skłonności do sztuki i w proteście przeciwko krzykliwej wulgarności naszej epoki.

(więcej…)

Post image

intelekt – wola – tęsknota

Istnieją trzy rodzaje wychowania: kształcenie intelektu, umacnianie woli oraz rozwijanie skłonności do tego, co niewyrażalne, do piękna ciała i ducha, do prawdy oraz wolności, dzięki której forma przezwycięża materię, a wolna myśl pokonuje ślepą przemoc.

Wszelki godniejszy charakter wymaga siły i energii woli. Charakter idealny żąda poza tym szczególnie, ażeby popęd intelektualny obecny w każdym człowieku stawał się określoną i dominującą tęsknotą, nadając jednostce swoisty kształt, który wzbogaca pojęcie człowieczeństwa.

Życie w pełni swych poruszeń ma chwytać i stwarzać idee trwające ponad nim i ponad wszelką rzeczywistością. Człowiek ma posiadać siłę, by wytwarzać zjawiska duchowe, nowe wobec przeszłości i owocne dla przyszłości – tak, jak sztuka wytwarza w idealnym pięknie czystą, bezcielesną ideę. Filozofia winna szukać prawdy, działanie w życiu powinno tworzyć wielkość charakteru. Wszystko musi pozostawać w ciągłym działaniu twórczym. Wszystko ma zmierzać ku zgłębieniu tego, co jeszcze nie poznane i wytworzeniu tego, co jeszcze się nie zdarzyło. Każdy powinien uwierzyć, że znajduje się w punkcie, który wkrótce będzie musiał pozostawić daleko za sobą.

Kto wmawia sobie, jakoby najwyższa sztuka miała polegać jedynie na osiąganiu przyjemnej prawdy, najwyższa filozofia na systematyzowaniu dobrze skonstruowanych pojęć, najwyższa wartość moralna wyłącznie na uporządkowanym poczuciu szczęścia albo na prywatnej lub społecznej doskonałości osiągalnej przez aprioryczne uregulowania; kto nie czuje, że piękno, prawda i treść charakteru wynikają z dążenia niepojętego pod względem jakości i sposobu działania, że nie można ich oceniać wedle istniejących miar, ale że one same poprzez czyn dostarczają miernika dla oceny siebie i innych – z tym jesteśmy zmuszeni się pożegnać.

Jeżeli indywidualność ma być idealna, musi zaskakiwać czymś więcej niż tylko niepowtarzalnością. Musi w taki sposób objawiać wielką i czcigodną, ogólną ideę człowieczeństwa, by pojmowalna jedynie przez swą formę, tylko przez tę ideę zdawała się być stworzona. Idealny charakter winien mieć dość polotu, by przenosić siebie, a razem z sobą także swych obserwatorów, z ciasnej dziedziny rzeczywistości w rozległe królestwo myśli. Powagę życia powinien dostrzegać tylko w ideach, które sam rozbudza; przekształcać okropności i cierpienia życia we wzniosłość; radości i rozkosze życiowe wzbogacać o wdzięk i pogodę ducha; we wszystkich walkach i niebezpieczeństwach życia powinien jawić się niczym bojownik powołany do tego, by przyczyniać się do zwycięstwa wielkości, szlachetności i trwałości nad tym, co niskie, ograniczone i przemijające. Dlatego najbardziej nieodzownym warunkiem idealnego charakteru jest wolność we wszelkim szlachetniejszym sensie tego słowa, jego nieodłącznym towarzyszem głębokie umiłowanie mądrości i sztuki, jego nieomylnym atrybutem łagodność i wdzięk.

Indywidualność jest ostatecznym celem wszechświata.

Wilhelm von Humboldt 1767-1835

MOST KULTURALNY KRAKÓW-ŚWIDNICA

„Organizm zwany społeczeństwem jest niepodzielną całością, która nie jest w stanie funkcjonować w sytuacji, w której niektóre jego części są oddzielone lub zaniedbywane”. Walter Gropious

Konstytucyjna zasada zrównoważonego rozwoju musi być przestrzegana. Dlatego Capella Cracoviensis – świadoma swojej odpowiedzialności społecznej – angażuje się w ambitne projekty społeczne od zrealizowanego w Krakowie Snu Nocy Letniej Shakespeare’a / Mendelssohna z udziałem dzieci z dysfunkcjami wzroku i kolejnych sesji Krakowskiego Chóru Mieszczańskiego po twórcze partnerstwo artystyczne z Festiwalem Bachowskim w Świdnicy: scena otwarta, bach dla dzieci, rezydencje artystyczne, chór społeczny to inwestycja w przyszłość, mozolna budowa społeczeństwa o otwartych umysłach, zdolnego do krytycznego myślenia. Dzięki konsekwentnemu wsparciu finansowemu Miasta Świdnica oraz dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna przyoblekamy rzeczywistość w kształt poetycki.

Projekty „Lifestyle – Bach – Świdnica” oraz „Bach w Świdnicy – kto chce zagra, kto chce zaśpiewa – bez ograniczeń!” realizowane w roku 2018 były dofinansowane przez:

  • Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Kultura Dostępna
  • Powiat Świdnicki
  • Fundację Tesco w ramach programu „Decydujesz, pomagamy”