Past events

05/12/2022

5×5 Dni Muzyki Kameralnej Beethoven / Mendelssohn

05/12/2022

5×5 Dni Muzyki Kameralnej Vaňhal / Mozart / Ries

05/12/2022

5×5 Dni Muzyki Kameralnej Graun / Haydn

30/11/2022

OR ’23 Vivaldi | Tamerlano / Accademia Bizantina / Dantone

30/11/2022

OR ’23 Schumann | Das Paradies und die Peri / Tomaszewski / Adamus

30/11/2022

OR ’23 Schumann | Das Paradies und die Peri / Tomaszewski / Adamus

30/11/2022

OR ’23 Schumann | Das Paradies und die Peri / Tomaszewski / Adamus

30/11/2022

OR ’23 Mozart | Lucio Silla / Moccia

30/11/2022

OR ’23 Mozart | Lucio Silla / Moccia

Accessibility Toolbar