Adam Jarzębski et consortes

Adam Jarzębski i muzyka polskiego dworu Wazów |
and music of the Vasa court in Poland

CAPELLA CRACOVIENSIS na historycznych instrumentach | on period instruments
Agnieszka Świątkowska kierownictwo artystyczne | artistic direction

wydawnictwo iteratio
premiera marzec 2019