matinée

04.12.2013 środa | Wednesday, 11:00

Jan WAŃSKI Symfonia D-dur
Jan ENGEL Symfonia G-dur
 

Znają Państwo? Nikt nie zna! Czasy Stanisławowskie to był moment, w którym Polska próbowała znowu znaleźć się na fali mody. Klasycyzm ozdobił nasz pejzaż ważnymi budowlami i ukształtował stolicę, wypełnił galerie obrazów, a niosąc oświecenie, pomógł zbudować naukę, zainaugurował teatr, a także począł ideę narodowego muzeum – dlaczegóż by nie miał dać się odczuć w muzyce? Zanim objawił się Karpiński czy Lessel, de facto pogrobowcy stylu, już w pokoleniu wcześniejszym muzycy patrzyli na Wiedeń czy Mannheim...

Do you know them? No one does! The reign of the last King of Poland was the moment when the country tried to ride the wave of artistic trends. Classicist buildings added splendour to the landscape shaping the capital city, paintings of the period filled art galleries while the age of Enlightenment helped to develop science, inaugurate theatre and invent the idea of a national museum. Thus, Classicism must have been present in music, too. Prior to Karpiński and Lessel, posthumous sons of the style, there were earlier generations of musicians who closely followed what was going on in Vienna or Mannheim.


CAPELLA CRACOVIENSIS na historycznych instrumentach | on historical instruments
Maciej Czepielowski koncertmistrz | leader Jadwiga Czepielowska Beata Nawrocka Zofia Wojniakiewicz Tomasz Góra Dorota Dębicka Elżbieta Górka skrzypce | violins Jacek Dumanowski Mariusz Grochowski Teresa Wydrzyńska altówki | violas Agnieszka Oszańca Konrad Górka wiolonczele | cellos Grzegorz Frankowski kontrabas | double bass Dominika Staszkiewicz Tomasz Paweł Potaczek flety | flutes Adam Kozłowski Paweł Dziewoński rogi inwencyjne | horns

bilety | tickets: 
5 zł