Upcoming Events
30/04/2020
polecane

TERRA INCOGNITA

Post Image

TERRA INCOGNITA

Warunkiem rozwoju, warunkiem dobrobytu jest innowacja. Natomiast podstawą innowacji jest zdolność dostrzegania potencjału ludzi, miejsc, idei. Niestety nie brak na świecie ludzi, którzy znają tylko wydeptane ścieżki, którzy dostrzegają wyłącznie rzeczy oczywiste, już ukształtowane, przez innych okrzyknięte jako te zasługujące na uwagę i dodatkowo jeszcze opatrzone wyraźnie widoczną metką, nazwą, jednoznacznie opakowane. Schemat w myśleniu jest rzeczą najstraszniejszą. Bo to co oczywiste, nie jest warte naszej uwagi. Dlatego ponawiając tezę: „fundamentem innowacji jest zdolność dostrzegania potencjału ludzi, miejsc, zjawisk” polecamy nasz projekt terra incognita próbując zwrócić uwagę na ludzi, miejsca, muzykę, idee.

Od lat nie ma w szkołach edukacji artystycznej i kulturalnej. Edukacja bez wrażliwości jest jedynie pedanterią. Wychowaliśmy całe pokolenia ludzi, dla których piękne jest to, co nowe, odnowione, wypucowane, a to, co stare, nieodnowione, popękane, jest brzydkie. Każdego dnia niszczymy architekturę, krajobrazy kulturowe, przestrzeń publiczną, przestrzeń ideową. Brak nowoczesnej, otwierającej umysły edukacji i brak troski o uwrażliwianie ludzi doprowadził do przerażającej monokultury, unifikacji, uniformizacji. Obudziliśmy się nagle otoczeni chaosem przestrzeni publicznej, bezmyślnym hałasem, w smogu i mentalnie zacofani o kilkaset lat.

Uciekamy oto od świata, by świat odnaleźć – różnorodny i istotny. Uciekamy w miejsca nieznane, odludne, których potencjał kulturotwórczy czeka na odkrycie. Wdrażamy program decentralizacji kultury, jako wyraz społecznej odpowiedzialności – rozszerzamy nasze wrażliwe pudło rezonansowe o szeroki kontekst kulturoznawczy. Wskazujemy miejsca nieoczywiste, zignorowane, pozbawione infrastruktury społecznej. To obowiązek i instynktowny odruch.

Wiele problemów społecznych bierze się z lekceważenia zasady zrównoważonego rozwoju. Zbyt duże kontrasty w dostępie do kultury, przy rozpowszechnionej za sprawą internetu świadomości świata, rodzą fanatyzm – owoc zapomnienia i odrzucenia. Za słabo uświadamiamy sobie fakt, że wielka część społeczeństwa mieszka na obszarach zupełnie pozbawionych kultury wysokiej, wręcz na obszarach zaniedbanych intelektualnie, ale przecież nie pozbawionych praw wyborczych. Nasze drogi wiodą więc przez okolice z jednej strony pogrążone w apatii, z drugiej kipiące furią bezsilności. Zanurzamy się więc w krajobrazy kulturowe zepchnięte w nicość za sprawą ignorancji i arogancji.

Naszym celem jest edukacja estetyczna, rozwijanie wrażliwości, poprawa gustu publicznego poprzez otwieranie umysłów na coraz bardziej subtelne formy sztuki. Wyruszamy w podróż bez kresu – do miejsc, które mają potencjał żywych wysp kultury promieniujących nadzieją na lepsze, piękniejsze życie. Czynimy to z nadzieją, że nasza artystyczna tam obecność stanie się początkiem dalszych, znaczących i nie jednorazowych zdarzeń służących rozwojowi świadomości miejsca oraz infrastruktury społecznej.