Upcoming Events
16/05/2019
polecane

PRZESŁUCHANIA DLA ŚPIEWAKÓW 

Post Image

przesłuchania dla śpiewaków zainteresowanych współpracą z CC
odbędą się w dniach 26-27 czerwca 2019 roku w biurze Capelli Cracoviensis
/ ul. św Marka 7-9/9, Kraków

repertuar dowolny • 10-15 minut • w miarę możliwości prosimy unikać hitów • obowiązkowo jedna barokowa lub klasyczna aria z dużą ilością koloratur • akompaniator własny

zgłoszenia wraz z CV prosimy przysyłać na adres k.rokowska(at)capellacracoviensis.pl do 19 czerwca 2019 r.

W CV prosimy o załączenie poniższej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

cc nie zwraca kosztów podróży ani noclegu
przesłuchania będą otwarte dla publiczności

wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Capelli Cracoviensis (Pracodawca, administrator danych), zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez Pracodawcę Państwa danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli chcą Państwo, abyśmy zachowali Państwa CV w naszej bazie, należy umieścić dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Capellę Cracoviensis danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. 

W każdym czasie mogą Państwo cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: info@capellacracovienis.pl.

Państwa dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, którą wyrazili Państwo wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres: jednego miesiąca, a gdy wyrazili Państwo zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach na czas nieokreślony. Ponadto Państwa dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres 1 roku.

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem info@capellacracoviensis.pl lub naszym Inspektorem Ochrony Danych pod tym samym adresem e-mail.