Upcoming Events
01/01/2018
polecane

MOST KULTURALNY KRAKÓW-ŚWIDNICA

„Organizm zwany społeczeństwem jest niepodzielną całością, która nie jest w stanie funkcjonować w sytuacji, w której niektóre jego części są oddzielone lub zaniedbywane”. Walter Gropious

Konstytucyjna zasada zrównoważonego rozwoju musi być przestrzegana. Dlatego Capella Cracoviensis – świadoma swojej odpowiedzialności społecznej – angażuje się w ambitne projekty społeczne od zrealizowanego w Krakowie Snu Nocy Letniej Shakespeare’a / Mendelssohna z udziałem dzieci z dysfunkcjami wzroku i kolejnych sesji Krakowskiego Chóru Mieszczańskiego po twórcze partnerstwo artystyczne z Festiwalem Bachowskim w Świdnicy: scena otwarta, bach dla dzieci, rezydencje artystyczne, chór społeczny to inwestycja w przyszłość, mozolna budowa społeczeństwa o otwartych umysłach, zdolnego do krytycznego myślenia. Dzięki konsekwentnemu wsparciu finansowemu Miasta Świdnica oraz dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Dostępna przyoblekamy rzeczywistość w kształt poetycki.

Projekty „Lifestyle – Bach – Świdnica” oraz „Bach w Świdnicy – kto chce zagra, kto chce zaśpiewa – bez ograniczeń!” realizowane w roku 2018 były dofinansowane przez:

  • Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Kultura Dostępna
  • Powiat Świdnicki
  • Fundację Tesco w ramach programu „Decydujesz, pomagamy”